ที่ประชุม ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งมีการประชุมผ่าน application Zoom ได้มีการพูดคุยกันหลายวาระเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ส.ส.ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา และยังมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันถึงสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงแสดงความเสียใจว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น

โดยนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ได้แสดงความคิดเห็นขึ้นมาตอนหนึ่งโดยระบุว่า ตนไม่แปลกใจที่รัฐบาลสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้เพียง 1 เดือน เพราะเท่าที่เห็นจากมติคณะ รัฐมนตรี เมื่อมีการขยายจำนวนคนได้รับประโยชน์เป็น 9 ล้านคน ก็จะมีเงินเพียงพอจ่ายเพียงแค่เดือนเดียว

ซึ่งการจะมีเงินเพียงพอให้จ่ายเงินเยียวยาได้ตามเป้าหมาย 3 เดือนที่วางไว้นั้น จะต้องรอการผ่านร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ และตามปกติที่ผ่านมาหลังจากมีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน รัฐสภาต้องเห็นชอบการใช้จ่าย พ.ร.ก.เงินกู้ เพราะหากยึดตามไทม์ไลน์นี้ อย่างเร็วที่สุดที่รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินเยียวยาในเดือนที่ 2 และ 3 ได้ คือต้องรอเดือนมิถุนายน 2563

โดย ส.ส.พรรคก้าวไกลได้ร่วมกันอภิปราย และได้มีความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ ในการเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญก่อนกรอบเวลาเดิมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หลังจากที่เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ และการจัดทำกรอบการใช้จ่ายเงินกู้โดยรัฐบาลเสร็จสิ้น

ทั้งนี้นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า เพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาไปให้ถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบและมีความจำเป็น พรรคก้าวไกลจึงเสนอให้มีการเปิดสภาเพื่อผ่านร่างที่เกี่ยวข้องทั้งสองโดยเร็วที่สุด และขอฝากไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ว่าไม่ต้องกังวลเรื่ององค์ประชุม เพราะตนเชื่อว่า ส.ส.ฝ่ายค้านทุกพรรคยินดีที่จะเข้าร่วมด้วยอย่างแน่นอน เพราะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง ซึ่งประชาชนรอไม่ได้