นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเข้ายื่นจดหมายร้องเรียนรัฐบาลกรณีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 5,000 บาท ว่า หลังจากนี้พรรคก้าวไกลจะมีการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อ 5 ประการ คือ 1. จะมีการพิจารณาใช้กลไกของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเขามาสอบถามถึงการใช้ระบบ AI ในการคัดกรองผู้มิสิทธิรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ว่ามีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร 2.อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรตอน พ.ร.ก.กู้เงิน 3.เสนอรัฐบาลให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญจัดทำกรอบการจ่ายเงินกู้รัฐบาลให้เสร็จสิ้น 4.ส.ส.ในพรรคก้าวไกลจะมีการเปิดศูนย์บริการช่วยเหลือรับเรื่องอุทธรณ์จากประชาชน และสุดท้ายประการที่ 5.หากทางรัฐบาลยังมีความดื้อดึงสร้างความเสียหายให้กับประชาชน พรรคจะส่งทีมกฎหมายเข้าร้องเรียนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนกับทางรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้นายวิโรจน์ กล่าวต่อว่าอยากฝากถึงทางรัฐบาลให้กลับตัวคิดใหม่ ปรับเปลี่ยนการเยียวยาให้เป็นการเยียวยาแบบทั่วหน้า เพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ