นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธุรกิจเกือบทุกระดับได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านได้ตามปกติ ล่าสุด ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล ช่วยเหลือผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอีของไทยในการขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ JD Central (www.jd.co.th) ซึ่งเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดใหญ่ระดับประเทศ รวบรวมสินค้าอุปโภค-บริโภคและสินค้าอื่นๆ กว่า 50,000 รายการ มีผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม/ซื้อสินค้าราว 1.5 ล้านคนต่อปี โดย JD Central จะจัดหมวดหมู่แยกประเภทสินค้าโอทอป และ สินค้าเอสเอ็มอี ออกมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้บริโภคเยี่ยมชม/ซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

โดยในเบื้องต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้คัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอีที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึง ร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปบนท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต เข้าจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ JD Central จำนวน 2,275 ราย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

คาดว่าจะสามารถเปิดให้ผู้บริโภคเข้าเลือกซื้อสินค้าโอทอปและเอสเอ็มอีบนเว็บไซต์ JD Central ได้ ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป