ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ตอน สุขง่ายๆ ได้ทุกที่ ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ อยากบอกเล่าเรื่องราวและวิธีการสร้างความสุขแก่ตนเองและคนรอบข้างแบบง่ายๆ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งความสุขขยายสู่สาธารณะ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ สามารถร่วมสนุกโดยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 ทีม

โดย รฟม. และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ประกาศผลรางวัลกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ประเภทต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ประเภทผลงานสร้างสรรค์
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีมภูมิใจ” คุณนวภูมิ วงศ์เลิศศิริ และคุณฐิตาภรณ์ บัวแก้ว จากผลงาน “สร้างสุขจากใจ โดย คนลาดพร้าว” ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ “ทีม GunSun” คุณจณิสตา กันซัน จากผลงาน “ใกล้” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ “ทีม OT production” คุณกนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์ คุณชัยพฤกษ์ พฤกษติกุล จากผลงาน “Happy meal with MRTA” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “ทีม AitimStory” คุณคมกริช อุดมพุทธา จากผลงาน “รักลุ้นฝุ่นตลบ” และ “ทีม HOLOLO” คุณช่อขนุน ขันเงิน คุณปนัสยา งามนิจ และคุณณัฐภัทร มาพันธ์ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

• ประเภทผลงานยอดนิยม ได้แก่ “ทีมร้อนเงินฟิล์ม” คุณเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย คุณเฉลิมวุฒิ วุฒินนทร์ และคุณกัณฐมณี เกตุแก้ว จากผลงาน “หมูปิ้ง” ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

ทั้งนี้ รฟม. และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลทุกท่าน และขอขอบคุณในทุกความร่วมมือจากเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้นงาน ตลอดจนผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรมโหวตผลงานยอดนิยม และผู้ที่ช่วยกระจายข่าวสารกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอของโครงการรถฟ้าสายสีเหลืองฯ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยให้กิจกรรมนี้ปร