น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมาตราการเยียวยาผ่านการลงทะเบียนในเว็ปไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” ว่า หลังจากรัฐบาลเริ่มทะยอยจ่ายเงินชดเชย ออกมาบางส่วน พรรคเพื่อไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากว่า ถูกระบบคัดกรอง “ปฏิเสธสิทธิ์” ทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ และปัญหายังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนที่เดือดร้อนจริงกลับถูกระบบปฏิเสธ นี่เป็นจุดอ่อนที่เกิดจากระบบคัดกรองที่ไม่สามารถยืนยันว่าผู้กรอกข้อมูลคนไหนเป็นผู้เดือดร้อนตัวจริง ทราบว่ารัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ผู้เดือดร้อนได้อุทธรณ์สิทธิ์ในสัปดาห์หน้า แต่การจ่ายเงินช่วยเหลือที่ล่าช้าเกือบเดือนตั้งแต่ประชาชนขาดรายได้ จะทำให้บางครอบครัวอยู่ไม่รอดถึงวันรับเงิน จึงอยากเร่งรัดรัฐบาลให้แก้ปัญหานี้เป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ ไม่ขอก้าวล่วงวิธีการจ่ายเงินชดเชยของรัฐบาล แต่ขอทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการสะท้อนปัญหาต่างๆของประชาชนให้รัฐบาลได้รับทราบเป็นข้อมูลเพื่อนำไปแก้ไข ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือประชาชน ขณะนี้นอกจากเรื่องความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชยแล้ว ประชาชนยังต้องเจอกับสถานการณ์ข้าวยากหมากแพงด้วย หากนายกรัฐมนตรีจะได้เร่งกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆรีบลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจับกุมผู้ฉวยโอกาส และช่วยตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้พุ่งสูงขึ้นมากกว่านี้ จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนได้อย่างมาก