นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ศรีสุวรรณ จรรยา” ถึงกรณีที่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ได้แถลงการณ์เตือนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของโควิด-19) ที่ไม่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังอาจจะเป็นอันตรายต่อคนได้ ว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่ เกี่ยวพันกับเงินแผ่นดินและความปลอดภัยของประชาชน เพราะขณะนี้ทหาร องค์กรต่างๆ และหน่วยงานในระดับจังหวัดต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ได้จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อกันเป็นจำนวนมาก และใช้แอบแฝงการหาเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยบางหน่วยงานได้ปฏิบัติการฉีดพ่นไปแล้ว ด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะช่วยทำลายเชื้อ หรือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เรื่องใหญ่เช่นนี้นายกรัฐมนตรี และหรือในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ควรที่จะต้องออกมาชี้แจงทำความจริงให้ปรากฏ ซึ่งขณะนี้กรมควบคุมโรค ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ เลย ทั้งๆ ที่เป็นหน้าที่โดยตรง หากไม่มีคำตอบสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะนำความไปร้องเรียนต่อ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ไต่สวนเอาผิดหน่วยงาน
และองค์กรที่จัดซื้อจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ทั่วประเทศ รวมทั้ง ศบค. ฐานทุจริตต่อหน้าที่และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศต่อไป