พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยส่วนใหญ่มีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนรัฐมนตรีอื่น และหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง จะประชุมผ่านระบบ Video Conference ที่กระทรวง

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจคาดว่าให้รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มงบประมาณวันดื่มนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ในวันเสาร์-อาทิตย์ จากเดิมเป็น 260 วันเป็น 365 วันและช่วยเหลือเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสหกรณ์และผู้ประกบการที่ต้องรับน้ำนมดิบในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตไว้และแปรรูปเป็นนมยู.เอช.ที เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทำให้ต้องมีการทบทวนประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ คาดว่า ที่ประชุมจะมีการหารือถึงมาตราการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม