นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย ทำงานจากที่บ้าน งดการเดินทางออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น กพร. ในฐานะหน่วยงานที่ยังคงมีภารกิจให้บริการประชาชน ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฝึกอบรมฝีมือแงงาน ขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมทักษฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของตนเอง เป็นต้น

กพร. จึงได้เตรียมช่องทาง การให้บริการประชาชนและสถานประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อตามมาตรการของรัฐบาล โดยระบบบริการที่กพร. เปิดให้บริการมี 8 ระบบ ประกอบด้วย
1) ระบบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
2) ระบบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3) ระบบยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ
4) ระบบยื่นขอมีสมุดประจำตัว
5) ระบบยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
6) ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
7) ระบบยื่นขอประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 8) แอปพลิเคชัน “รวมช่าง” ค้นหาช่างฝีมือดี บริการประชาชน จำนวน 3 ช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่างประปาและสุขภัณฑ์

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการระบบได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035