นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 ที่มีการกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถบริจาคได้คนละไม่เกินสามแสนบาท

โดยนายสฤษฎ์พงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งระเบียบของ กกต.ฉบับนี้ยังเป็นอุปสรรคกับนักการเมืองทุกระดับ ซึ่ง ส.ส.นั้นมีความคาดหวังจากประชาชนที่ต้องการให้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชน และภาวะวิกฤติครั้งนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ แต่การช่วยเหลือยังมีข้อจำกัดจากระเบียบของ กกต.ตนจึงมองว่าในช่วงวิกฤติแบบนี้จึงควรที่จะมีการยกเว้น เพราะนี่ไม่ได้เป็นภาวะปกติ ซึ่งหากมีการยกเว้นก็จะทำให้นักการเมืองมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่

ด้าน นายสิระ กล่าวว่า ต้องการให้ กกต.ยกเว้นระเบียบนี้เฉพาะในช่วงที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะขณะนี้ประชาชนกำลังมีปัญหา ดังนั้นประชาชนจึงต้องพึ่งพา ส.ส. พร้อมขอตั้งคำถามถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ไม่ต้องการให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบ แต่มาจำกัดสิทธิเฉพาะคนที่เป็นนักการเมือง แต่ไม่ได้จำกัดคนที่เป็นคู่แข่งหรือคนที่หวังจะเล่นการเมืองต่อจากนี้ ดังนั้นขอถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ