นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปางพรรคเพื่อไทย ในประธานคณะกรรมาธิการ การพลังงาน กล่าวถึงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพและปกป้องชีวิตประชาชน ทั้งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นของที่หายากในท้องตลาดหรือร้านขายยา และมีราคาสูงมาก จนเป็นภาระของประชาชนที่ต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าในราคาที่แพงเกินจริง ว่า ในส่วนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ล้างมือนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข และกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังควรที่จะผ่อนผันกฎเกณฑ์ ในการนำเอทานอลไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อโรค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ อย. และสรรพสามิตกลับไม่ให้ความสำคัญและไม่ยอมผ่อนผันกฎเกณฑ์ ให้มากขึ้นกว่านี้ หรือเพิ่มมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ส่งผลให้แอลกอฮอล์ล้างมือมีราคาแพง

ในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ ควรที่จะประกาศให้แอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นสินค้าควบคุมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกักตุนเพื่อขายทำกำไรหรือปั่นราคาในช่วงเวลานี้ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้แอลกอฮอล์ล้างมือขาดตลาด และราคาแพงเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่มีการวางแผนร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน) และกระทรวงสาธารณะสุข (อย) กระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต) ทั้งสามหน่วยงานทำงานไม่บูรณาการ จนส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อน