นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การขอความร่วมมือของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในปีนี้ว่า ส่วนตัวสนับสนุนแนวความคิดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม และตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือไว้ และ เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ ก็พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะเห็นความสำคัญถึงแนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ ถ้าหากประชาชนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบข้อเท็จจริงว่า หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่ชนบท ยังมีความขาดแคนอยู่ และยังมีราคาแพงกว่าปกติ แม้ว่าการออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทศไทย (ทรท) ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวานนี้ได้ออกมายืนยันว่า หน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์มีความเพียงพอ และหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนรัฐบาลได้ผลิตจำนวน 50 ล้านชิ้น ครบตามเป้าหมายแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้น ในความเป็นจริงประชาชนในชนบทยังขาดแคลนอยู่ การที่รัฐบาลมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ก็ยังไม่ทั่วถึงและครบทุกครัวเรือน ในบางพื้นที่ยังต้องใช้หน้ากากอนามัยของ ส.ส.หรือหน่วยงาน อื่นๆให้เข้าไปช่วยเติมเต็มให้กับประชาชนอีกด้วย จึงอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลใช้กลไกของรัฐ เข้าไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทให้มากกว่านี้ เพราะคนในชนบทห่างไกลข้อมูลข่าวสาร ห่างไกลความเจริญ และห่างไกลศูนย์กลางอำนาจรัฐ เป็นพื้นที่ด้อยโอกาส ที่รัฐบาลต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษมากกว่านี้