ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม และภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เล็งเห็นถึงปัญหาในสังคม พร้อมร่วมสนับสนุนให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤติไวรัส COVID – 19 โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 BAM ได้ให้จังหวัดเพชรบูรณ์  ใช้อาคารโรงพยาบาลเมืองเพชร ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ จากเดิมเป็นรายการทรัพย์ที่จะนำออกประมูลขายในเดือนเมษายน 2563 นี้ ไปดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) เพื่อรองรับการช่วยชีวิตผู้ป่วยจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดย BAM ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว BAM ยังได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย อุปกรณ์การแพทย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 รวมจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 5 แห่ง แห่งละ 500,000 บาท ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลบำราศนราดูรอีกด้วย
ในช่วงที่ผ่านมา BAM ยังได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระลดลง จนถึงขั้นไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยลูกค้าสามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความเป็นไปได้ในการผ่อนชำระของตนเอง ได้แก่ 1.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน 2. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) 3.พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2563 โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ซึ่งลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้กับ BAM ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้า SME รวมถึงลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระกับ BAM  สามารถขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
             ขณะเดียวกัน BAM ยังได้ดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทุกภาคส่วน ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น กำหนดให้มีจุดคัดกรองที่อาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาค ติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ที่บริเวณทางเข้าของทุกชั้นภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานใหญ่ ทำความสะอาดลิฟท์ ทุกครึ่งชั่วโมง และทุกจุดสัมผัสของพื้นที่ส่วนรวม พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย และจัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) เป็นต้น
       BAM ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ และคนไทยทุกคน ให้สามารถฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน รวมถึงเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว