นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ความสนใจ เรื่อง การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะห้องประชุมสุริยัน และ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เมื่อเปิดสมัยประชุม โดยล่าสุด วานนี้ (8 เม.ย.) นายชวน ได้ไปตรวจสอบ และทดลองนั่ง เก้าอี้ประธานในห้องประชุมสุริยันแล้ว พบว่า ไม่สามารถมองเห็นสมาชิกที่นั่งอยู่บริเวณด้านหน้าได้ จึงสั่งให้ปรับ และยกสแตนที่นั่งประธานและรองประธานให้สูงขึ้นมา และกำชับ ให้เร่งดำเนินการให้เสร็จ ในระยะเวลา ประมาณ 2 เดือนที่เหลืออยู่ เนื่องจาก ได้รับการประสานจากคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลมาแล้ว ว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมใน สัปดาห์แรกวันที่ 27 ได้ 28 พฤษภาคม จะมีกฎหมายสำคัญเข้ามาพิจารณา จากนั้นในวันที่ 4-5 มิ.ย.จะพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 ในวาระแรก จึงต้องเตรียมการรองรับ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวด้วยว่า ได้รับการประสานงานจากบริษัท ชิโนไทย ถึงปัญหา การประกาศเคอร์ฟิว ทำให้ส่งผลกระทบกับเวลาการทำงานที่จะต้องเลิกเร็วขึ้น ซึ่งได้มีการพูดคุยถึง ตัวเลขความเสียหายอย่างไม่เป็นทางการและทางบริษัทผู้รับจ้าง แจ้งว่าจะขอสงวนสิทธิ์ รายการที่จะฟ้องร้อง ต่อไป ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ทางที่ปรึกษาบริหารโครงการรวบรวมข้อมูลและผลกระทบ จากการประกาศเคอร์ฟิว มารายงานให้ทราบด้วย