นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือกรมเจ้าท่า เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเข้มเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามข้อกำหนดออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าร่วมกับกองบังคับการตำรวจน้ำตรวจเข้มบริเวณจุดคัดกรองฯ บริเวณท่าเรือต่าง ๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่อยกระดับการคัดกรองให้มีฐานข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเหตุการณ์ และสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว จากการตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจอุณหภูมิร่างกาย และสัญลักษณ์สำหรับยืนเว้นระยะห่าง (social distancing) สำหรับรอผ่านจุดคัดกรอง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการทางน้ำลดลงเป็นไปตามการรณรงค์ของรัฐบาลให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือจากประชาชนที่ยังจำเป็นต้องเดินทางให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และข้อกำหนดฯ อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางทางน้ำ ยืนหรือนั่งเว้นห่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนด้วย