นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดีขึ้นมาก นอกจากนี้จากการประชุมร่วมระหว่างนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และฝ่ายการเมืองเพื่อรับทราบ นโยบายจากส่วนกลาง รวมทั้งเสนอแนวทางในการปกป้องประชาชน ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่สูงหรือชาวเขา ผู้นำแต่ละหมู่บ้านตั้งด่านคัดกรองคนในหมู่บ้าน และหากพบใครมีเชื้อ จะนำไปอยู่ในสวนในไร่และดูแลอาหารให้ 3 มื้อ ทั้ง 14 วัน หลังครบกำหนดจะให้สาธารณะสุขไปตรวจซ้ำหากไม่มีเชื้อก็จะอนุญาตให้กลับบ้านหากมีเชื้อจะส่งไปโรงพยาบาลทันที ซึ่งได้ผลตอบรับด้วยดีจนเป็นตัวอย่างให้หลายพื้นที่ในเชียงรายที่ทำตามเพื่อปกป้องคนในพื้นที่

ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อทั้ง 9 คนทราบว่ามีอาการดีขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ต้องขอขอบคุณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ปรับพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยเตรียมรองรับผู้ป่วยเบื้องต้น จำนวน 400 เตียง ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นใจของประชาชนมากขึ้น จังหวัดเชียงรายจะทำการปิดชายแดนทุกด้าน พร้อมเปิดจุดคัดกรอง เพิ่มเป็น 8 ด่าน จากเดิม 4 ด่าน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่เล็ดรอดเข้ามาก็จะมีการกักตัวในพื้นที่ที่เหมาะสม 14 วันหากไม่มีอาการเจ้าหน้าที่จะทำการส่งถึงที่หมาย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ นอกจากนี้กำหนดว่าในวันสงกรานต์จะทำการจัดบิ๊กคลีนนิ่งฉีดยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ของจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน