วันนี้สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วย พญ.เจรียง จันทรโกมล ประธานทีมงานโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID และผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ( ปธพ. ) รุ่นที่ 8 ร่วมรับมอบกล่องอะคริลิกป้องกันการฟุ้งกระจาย เชื้อ COVID-19 ช่วยแพทย์ พยาบาล เมื่อทำหัตถการกับผู้ป่วย จำนวน 280 กล่อง คิดเป็นมูค่ารวม 420,000 บาท จาก นางธนิษฐา ชนะวรรณโณ กรรมการผู้จัดการบริษัท พีโอเอส ดิสเพลย์ จำกัด ,คุณสุชาติ ชวางกูร และ กลุ่มเพื่อนๆ ซึ่งเป็นการร่วมกันพัฒนาโดย ทีมแพทย์ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และได้มีการทดสอบการใช้งานได้จริงโดยทีมแพทย์ในโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ ได้จัดทำแบบ Drawing กล่องดังกล่าวสำหรับนำไปใช้เป็นแบบผลิตได้ ซึ่งการทำหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วย เมื่อมีอาการไอออกมา ละอองเหล่านี้จะติดตามเสื้อคลุม, ถุงมือ, หน้ากาก, Face Shield, ผม,คอ,หู, รองเท้า และบนพื้นในรัศมีโดยรอบ 1 เมตร และยังไปติดเครื่องมือต่างๆ ในระยะ 2 เมตรได้ด้วย ดังนั้น การใช้ Acrylic Box ครอบก่อน จะช่วยลดการฟุ้งกระจายได้ดีมาก จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำหัตถการช่วยเหลือการหายใจผู้ป่วยหนัก ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อมากที่สุด

ทั้งนี้ โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID จะนำกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ไปกระจายต่อยังโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีการรวบรวมข้อมูลจำนวนความต้องการจากโรงพยาบาลต่างๆ ไว้แล้ว

สำหรับโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจของทีมอาสาจากเครือข่ายภาคีหลายหน่วยงานทั้งวงการแพทย์ ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้า สู้ภัย COVID-19 ปกป้องประชาชน โดยจะมีรับบริจาคทุนทรัพย์ และวัสดุที่จำเป็น เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ โดยมีการบริหารจัดการเรื่องการจัดหา การคัดกรองคุณภาพของรับบริจาค การจัดเก็บ และแจกจ่ายอย่างเป็นระบบ โปร่งใสมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ นำไปใช้งานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย อาคารจอดรถ 3 ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือช่วยบอกต่อโครงการ เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปฏิมา รัตนตั้งตระกูล โทร. 081-917-0617