นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปรษณีย์ไทยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งต่อความห่วงใยไปยังบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน โดยได้เริ่มดำเนินโครงการส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19 ทำหน้าที่รับ – ส่ง หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฟรี สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะบริจาคไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ใช้ศักยภาพเครือข่ายการสื่อสารและการขนส่งที่มีอยู่กว่า 10,000 แห่ง เป็นสื่อกลางส่งมอบสิ่งของเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนส่งสิ่งของต่างๆ ถึงกันได้อย่างต่อเนื่อง ไปรษณีย์ไทยพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ รวมทั้งในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเน้นใน 4 มิติ คือ ความปลอดภัย บริการทันใจ ช่วยเหลือเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนประเทศไทย ผ่านโครงการ
– ส่งความห่วงใย ส่งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากประชาชนหรือองค์กรที่ประสงค์จะบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
– ส่งกำลังใจ ผ่านไปรษณียบัตร แจกฟรีไปรษณียบัตร เพื่อเขียนส่งกำลังใจและ ความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์ และคนที่รัก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และบุรุษไปรษณีย์ในพื้นที่
– ส่งสุข ส่งยา บริการส่งยาและเวชภัณฑ์ทั่วประเทศสำหรับผู้ป่วย เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับโรงพยาบาลที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการขายและการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ โทร.0 2831 3975
– ยิ้มสู้-19 บริการส่งสิ่งของเหมาจ่ายในราคา 19 บาท ทั่วประเทศ สำหรับสิ่งของพัสดุที่น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ช่วยเหลือคนไทยและลดต้นทุนค่าส่งสำหรับอีคอมเมิร์ซ

– ส่งสุข ส่งผลไม้ เปิดหน้าร้านบนแพลตฟอร์ม thailandpostmart.com พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านทั่วประเทศ และซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ด้านการส่งออกผลไม้ช่วงเก็บเกี่ยวจากสถานการณ์การแพระระบาดของเชื้อไวรัสฯ
– บริการฝากส่งสิ่งของนอกสถานที่ บริการรับ – ส่งสิ่งของและพัสดุ ในประเทศแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้น ณ ที่อยู่ของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอยู่บ้านลดการแพร่ระบาดของเชื้อ

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย เชื่อมั่นว่าด้วยหัวใจบริการของคนไปรษณีย์ทุกคน ที่พร้อมเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ พร้อมกับบริการฝากส่งสิ่งของนอกสถานที่ถึงหน้าบ้านโดยไม่มีวันหยุด ประกอบกับมาตรฐานการดำเนินงานจะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในยามวิกฤตให้กับประชาชนได้