นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการปรับลดงบประมาณปี 2563 เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายสู้กับโควิด-19 ว่า การปรับลดงบประมาณของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้มีเงินมาใช้จ่ายอย่างเพียงพอตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การปรับลดงบประมาณบรรลุเป้าหมาย จึงฝากข้อสังเกตให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการปรับลดงบประมาณของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน
2. ปรับลดงบประมาณที่ยังไม่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน รวมถึงงบประมาณที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองบที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายให้ระงับไว้ก่อน
3. ให้ตรวจสอบว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศให้หน่วยงานต่าง ๆ ปรับลดงบประมาณตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานใดที่เร่งทำสัญญาใช้เงินไปแล้วบ้าง
ถ้ามีหน่วยงานใดเร่งทำไปก่อนหน้านี้ ให้นำกลับมาพิจารณาใหม่
4. ยกเลิกโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องทำในเวลานี้ออกไปก่อน

ดังนั้น การปรับลดงบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะนี้ได้มากเท่าไร ก็จะช่วยทำให้ใช้เงินกู้น้อยลง และทำให้มีเงินเพียงพอใช้จ่ายตามมาตรการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งมีเงินนำไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น