นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวถึง ความคืบหน้าของ โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก ภายใต้งบประมาณ 40,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีประชาชนซึ่งเดือดร้อนและหลุดจากเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าใช้บริการราว 15 ล้านคน เนื่องจากขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยากว่า 24 ล้านคน และ โควตาผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้ง 2 ระยะ มี 9 ล้านคน ขณะนี้ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งรับผิดชอบโครงการนี้ มีความพร้อมให้บริการประชาชนที่เดือดร้อนแล้ว โดยทั้ง 2 ธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 15 เม.ย.2563 เป็นต้นไป ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ภายใต้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท และจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th เพื่อให้ผู้เดือดร้อนกรอกข้อมูลส่วนตัว และ หากผ่านจะมี เอสเอ็มเอส แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน

ด้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยกู้ภายใต้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท เช่นกัน และเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน LINE ID ของ ธนาคารชื่อว่า @baacfamily เท่านั้น หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด กรอกรายละเอียด และ รอนัดหมายจากธนาคารผ่าน เอสเอ็มเอส และ เริ่มทำสัญญากู้เงิน ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 หลังจากนั้นธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่าน เอสเอ็มเอส คุณสมบัติของผู้กู้ คือ อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีสัญชาติไทย ไม่ต้องมีหลักประกัน มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ เดือน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนรวมกันไม่เกิน 70 ปี และ สิ้นสุดโครงการคือวันที่ 30 เม.ย. 2563