ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความเสียใจ และให้กำลังใจกับครอบครัวนายเงิน นาหยิ ชาวบ้านตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และนางต๊ะนี กิจเจริญพัฒน์ ชาวบ้าน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครที่เข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า สั่งการจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบราชการ

โดยนายกรัฐมนตรี ขอผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจิตอาสาใช้ความระมัดระวังและไม่ประมาทในการเข้าพื้นที่ดับไฟป่า รวมทั้งขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเพื่อประชาชน เน้นสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่กันไป เพราะสร้างการรับรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายทำให้เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำอีก

สำหรับการแก้ไขปัญหาไฟป่า นอกจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกองทัพ ส่งอากาศยาน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการ ขึ้นไปปฎิบัติภารกิจดับไฟป่า สามารถควบคุมการลุกลามของไฟไม่ให้ขยายวงกว้างได้แล้วในเบื้องต้น