นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากมอบนโยบายให้กรมทางหลวงเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย จำนวน 5 ช่วงรวมระยะทาง 42.8 กิโลเมตร ได้รับรายงานว่าในปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าอย่างมาก ขณะที่การก่อสร้างช่วงตำบลป่าเมี่ยง-บ้านปางน้ำถุ ระยะทาง 9.25 กิโลเมตร ที่มีการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการก่อสร้างล่าช้า เดินทางสัญจรไม่สะดวกนั้น ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว 100%

ทั้งนี้ โครงการเสร็จสมบูรณ์ 100% จะทำให้การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงราย มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร ส่งเสริมการขยายตัวเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจไทย

ด้าน นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118สายเชียงใหม่-เชียงราย รูปแบบการก่อสร้างเป็นมาตรฐาน 4 ช่องจราจร ดำเนินการเป็น 5 ช่วง คือช่วงที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ด-ตำบลป่าเมี่ยง ตอนที่ 1 ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร คืบหน้า 26.3% คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 ช่วงที่ 2 อำเภอดอยสะเก็ด-ตำบลป่าเมี่ยง ตอนที่ 2 ระยะทาง 10.8 กิโลเมตร คืบหน้า 35.1% คาดว่าแล้วเดือนมีนาคม 2564

ช่วงที่ 3 ตำบลป่าเมี่ยง-บ้านปางน้ำถุ ระยะทาง 9.25 กิโลเมตร แล้วเสร็จ 100% ช่วงที่ 4 บ้านปางน้ำถุ-บ้านโป่งป่าตอง ตอนที่ 1 ระยะทาง 6.65 กิโลเมตร คืบหน้า 39.7% คาดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563ช่วงที่ 5 บ้านปางน้ำถุ-บ้านโป่งป่าตอง ตอนที่ 2 ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร มคืบหน้า 13.5% แล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2564

นอกจากนั้น กรมทางหลวงมีแผนจะดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 ช่วงสุดท้าย ตำบลบ้านโป่ง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ระยะทาง 67.473 กิโลเมตร เป็นมาตรฐาน 4 ช่องจราจร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2567