Facebook มูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน และแฟนเพจ มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข โพสต์ Facebook เสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 โดยระบุว่าเป็นข้อเสนอจากการรวบรวมเรื่องจากประชาชนในนามมัลลิกาเพื่อประชาชน ระบุว่า ข้อเสนอของประชาชนและจะได้ทำหนังสือเสนอต่อนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 ต่อไป โดยมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน เสนอท่านนายกฯ

1.เสนอให้นายกรัฐมนตรีประสานงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย-สมาคมธนาคาร-สถาบันการเงิน-ธนาคาร-ไฟแนนซ์-ลิสซิ่ง ต้องหยุดเงินต้นหยุดดอกเบี้ย หยุดการผ่อนชำระเป็นมาตรการอย่างน้อย และพิจารณายืดอายุการชำระหนี้ออกไป 1 ปี เป็นมาตรการอย่างมากให้กับประชาชน นาทีนี้อำนาจพระราชกำหนดคงต้องใช้ในเรื่องนี้แล้ว

2.กรณีค่าตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลเอกชนแพงเกินไป ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก เรื่องนี้ต้องอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติเกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการซึ่งอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีแล้วตามพระราชกำหนดสามารถสั่งการได้

3.หยุดจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟอย่างน้อย 3 เดือน ทั้งนี้

4.โรงแรม โรงงาน และ ภาคเอกชนทั้งหลาย ขณะนี้หยุดให้บริการจำนวนมาก จึงอยากให้ดึงความร่วมมือมาใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อโดยให้เจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งพร้อมอยู่แล้ว เป็นผู้คอยดูแลในสถานที่กักกันเหล่านี้ เพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวข้องแพร่เชื้อกับครอบครัวและผู้อื่น

5.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ปรับเวลาออกเช้า-สาย-บ่าย-เย็น ปรับบุคลากรหน้าจอ ปรับใช้เซเลป-ดาราที่มีจิตอาสามาช่วยนำเสนอ เพื่อให้ประชาชนผ่อนคลาย แต่มีความรู้และสาระ เพื่อให้ข้อมูลด้านนี้ความร่วมมือด้านนี้ ช่วยได้ในเรื่องของ Fake News

6.เจ้ากระทรวงทุกกระทรวงที่มาจากฝ่ายการเมือง ปล่อยให้ทำงาน เพราะล้วนมาจากประชาชน ย่อมเข้าใจประชาชน และทุกฝ่ายก็พร้อม Support ศูนย์ปฏิบัติการโควิด เพื่อประเทศไทยจะได้รอดไปด้วยกัน

7.ประชาชนเองอย่างน้อยก็ลุกมาฉีดน้ำยาพ่นแอลกอฮอล์ ปัดกวาดหน้าบ้านและในซอยหมู่บ้านที่เราอยู่ โดยมีระยะห่างกัน