นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขณะนี้ได้พยายามจำกัด และเข้มงวดคนเข้า-ออก อาคารรัฐสภา โดยปิดโซน B2 ทั้งหมด ให้สามารถเข้าออกได้ที่บริเวณชั้น 1 และโซน B1 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรอง อุณหภูมิ ซึ่งจากการตรวจสอบสติ๊กเกอร์ก็พบว่ามีผู้มาที่สภาลดลง และได้รับแจ้งว่า คณะกรรมาธิการที่มาประชุมที่สภาก็ลดจำนวนลง ล่าสุดเหลือเพียงคณะเดียวคือคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนคณะกรรมาธิการปปช.นั้นแจ้งว่าจะเริ่มงดประชุมในสัปดาห์หน้า ส่วนข้าราชการสภาผู้แทนราษฎรก็ลดจำนวนลง และ ใช้วิธีการ work from home หรือทำงานที่บ้าน โดยตอนนี้เหลือข้าราชการ เพียง 1 ใน 4 ที่ยังคงต้องมาทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทีวีรัฐสภา

 

ขณะเดียวกัน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวด้วยว่าประธาน สภาผู้แทนราษฎรได้ขอให้ ปิดอาคารรัฐสภาราชการคือ 16:30 น แต่ยอมรับว่ายังไม่สามารถทำได้เนื่องจากยังมี เจ้าหน้าที่ ของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการก่อสร้างอาคารรัฐสภายังคงต้องทำงาน ไม่เช่นนั้นจะเป็นเงื่อนไขมาอ้าง กรณีส่งมอบพื้นที่ไม่ทัน แต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มงวดและดูแลการเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัย