เมื่อวานนี้ (24 ก.พ) นายราเมศ รัตนะเชวง คณะทำงานด้านกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งว่า เรื่องนี้นับเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศ ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ มีการคิดกระบวนการทุจริตที่เป็นขั้นเป็นตอน มีการร่วมมือกันอย่างน่าละอาย มีข้อมูลถึงขนาดไปหารายชื่อที่มีทั้งจริงและไม่จริงเพื่อนำมาบรรจุอยู่ในบัญชีผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่ง พบว่า บางพื้นที่มีการนำรายชื่อข้าราชการในบางหน่วยงานไปสมอ้างว่าเป็นผู้ยากไร้เพื่อรับเงินของผู้ยากไร้โดยข้าราชการหลายคนไม่ทราบเรื่อง โดยมีการวางแผนให้ผู้ยากไร้มาลงลายมือชื่อ แต่สุดท้ายกลับพบว่าในเอกสารไม่มีการระบุยอดเงินที่แท้จริง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการนำเอกสารเหล่านี้มากรอกตัวเลขกันเอง และเป็นการกรอกตัวเลขในจำนวนที่สูงเกินกว่าที่ได้รับจริงด้วย อีกทั้งทราบมาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไหวตัวทันและไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือจึงได้ทำหนังสือสรุปยอดเงินที่ใช้สำหรับแจกผู้ยากไร้ และเมื่อนำตัวเลขงบประมาณมาเปรียบเทียบกันก็ไม่ตรงกัน บางพื้นที่ก็ไม่ได้มีการแจกกันจริง เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจที่กระบวนการทุจริตเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ

นายราเมศกล่าวเพิ่มเติมว่าตนคาดหวังเป็นที่สุดว่า กระบวนการตรวจสอบในเรื่องนี้ควรมีมาตรการที่รัดกุมและรอบคอบ ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สตง. ปปง. และ ป.ป.ท. ร่วมกันตรวจสอบอย่างจริงจังและเข้มข้นจนกว่าจะหาผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุจริตมาลงโทษให้ถึงที่สุด ตลอดจนเรื่องนี้อาจมีผู้บริหารชั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง ป.ป.ช. จึงควรตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการทำงานของหน่วยงานดังกล่าว

ขณะนี้มีรายงานข่าวว่า มีผู้บริหารระดับสูงบางคนพยายามชี้นำการให้การของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการด้วย ดังนั้นนายกรัฐมนตรีควรจับตาหาข้อมูลเรื่องนี้ดูให้ดี เนื่องจากกระบวนการสอบสวน หากมีเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการทุจริตแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือก็ควรกันบุคคลเหล่านั้นไว้เป็นพยาน จึงจะได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเพื่อจะสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่

“รัฐบาลต้องจัดการเรื่องนี้ให้กระจ่างเพราะเป็นเรื่องใหญ่มาก หากการตรวจสอบไม่โปร่งใส ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่รัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดินต้องออกมารับผิดชอบ และต้องตอบคำถามทุกข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบ อย่าให้ประชาชนคิดได้ว่า ในรัฐบาลชุดนี้โกงกินแม้แต่เงินคนยากไร้ และไร้ที่พึ่ง ขนาดเรื่องช่วยเหลือประชาชนที่ยากลำบากแค่นี้ยังไม่เว้นแล้วประชาชนทั้งประเทศจะหวังพึ่งอะไรจากรัฐบาล” นายราเมศ กล่าว