เมื่อวานนี้ (24 ก.พ.) นายณรงค์ ดูดิง อดีต ส.ส. จังหวัดยะลา พรรคประชาธิปัตย์และอดีตรองประธานชมรมนักกฏหมายมุสลิม กล่าวถึงรัฏฐาธิปัตย์ ในมุมมองของกฏหมายว่า รัฏฐาธิปัตย์หมายถึงผู้ที่ได้อำนาจสูงสุดในขณะนั้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกรณีการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร และการใช้อำนาจในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ถ้าระยะยาวแล้วจะใช้คำว่ารัฏฐาธิปัตย์ไม่ได้ เพราะประเทศชาติต้องใช้รัฐธรรมนูญ บ้านเมืองเราทุกวันนี้มีการร่างรัฐธรรมนูญ และทำประชามติจนในที่สุดก็ได้มีการโปรดเกล้า ฯ ให้ใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 ดังนั้น อำนาจที่เป็นรัฏฐาธิปัตย์ หรือการใช้อำนาจตาม รัฏฐาธิปัตย์น่าจะหมดไปแล้ว เนื่องจากว่าถูกลบล้างโดยรัฐธรรมนูญ

“ไม่ว่ารัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่จะต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่าการใช้อำนาจนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจโดยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ตามอำนาจตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญนี้แสดงว่า ได้ลบล้างในเรื่องการที่จะใช้รัฏฐาธิปัตย์แล้ว เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องใช้ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน กฎหมาย, คำสั่งและกฎระเบียบอะไรก็ตาม จะแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ ผมขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจชี้แจงให้ประชาชนทราบ ว่ารัฏฐาธิปัตย์นั้นจะไม่มีในบ้านเราอีกแล้วจนกว่าจะมีการทำรัฐประหารหรืออำนาจใหม่เท่านั้นจึงจะมีได้” นายณรงค์ กล่าว