นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึง ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือในภาพรวมของทั้ง 3 ค่าย ได้แก่ ดีแทค เอไอเอส และทรู ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นที่ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ว่า ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการทำงานที่บ้านตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้มียอดการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 79,727 เทระไบท์ หรือเพิ่มขึ้น 11.14 % ซึ่งในเดือนกุมภาพันธมีการใช้งานอยู่ที่ 715,509 เทระไบท์ มีนาคมมีการใช้งานอยู่ที่ 795,236 เทระไบท์

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของค่ายเอไอสมีการใช้งานเพิ่มขึ้น 12.29 % เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 358,000 เทระไบท์ และเดือนมีนาคมอยู่ที่ 402,000 เทระไบท์ ทรูมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 10 % เดือนกุมภาพันธ์มีการใช้งานอยู่ที่ 300,000 เทระไบท์ และเดือนมีนาคมอยู่ที่ 330,000 เทระไบท์

ส่วนค่ายดีแทคมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 9.95 % เดือนกุมภาพันธ์มีการใช้งานอยู่ที่ 57,509 เทระไบท์ และเดือนมีนาคมมีการใช้งานอยู่ที่ 63,236 เทระไบท์

อย่างไรก็ตาม สำหรับช่วงที่ประชาชนมีการใช้งานมากที่สุดจะเป็นช่วง 12.00 – 17.00 น. มียอดใช้งานเพิ่มขึ้น 13 % ช่วงที่ใช้งานน้อยที่สุดเวลา 20.00 – 21.00 น. มีใช้งานเพียง 5 %

ส่วนช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 7 % ส่วนวันธรรมดามีการใช้งานอ”เวิร์คฟอร์มโฮม”หนุนยอดใชยู่ที่ 12 %