นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. เปิดเผยถึงการเปิดให้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ว่าเป็นมาตรการที่ดีสามารถช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่ง ในเรื่องของค่าอาหารรายวัน แต่ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านด้วย เพราะทุกคนก็ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเช่นกัน

 

 

นอกจากนี้ รองประธาน คสรท. ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์แรงงานด้วยว่า ในปีนี้ภาพของการตกงานจะมีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีตัวเลขเท่าไร ซึ่งทาง คสรท. จะมีการประเมินอีกครั้งในเดือนหน้า