นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือในส่วนของผู้พิการ โดยมีผู้พิการได้ติดต่อมายังศูนย์ประชาธิปัตย์บริการกฎหมายสู้ภัยโควิดว่า ต้องการให้รัฐมีมาตรการออกมาช่วยเหลือคนพิการและอำนายความสะดวกในการรับสิทธิต่างๆ นับเป็นข่าวดีที่ผู้พิการได้รับ คือ ล่าสุด ได้มีแนวนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 4 มาตรการช่วยเหลือ คือ 1. การจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งมีจำนวน 2 ล้านกว่าคนทั่วประเทศ รายละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้พิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้ว โดยจะอำนวยความสะดวกโอนตรงเข้าบัญชีในเมษายนนี้ 2. ในส่วนของผู้พิการที่เป็นหนี้ อันเกิดมาจากการกู้เงินจากกองทุน ให้พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากเมษายน ซึ่งมีผู้พิการ 1.34 แสนราย ที่ได้รับสิทธิ 3. การเสนอทบทวนมติในการเพิ่มเบี้ยผู้พิ เงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งมีจำนวน 2 ล้านกว่าคนทั่วประเทศ รายละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้พิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้ว โดยจะอำนวยความสะดวกโอนตรงเข้าบัญชีในเมษายนนี้ การเป็น 1,000 บาท แก่ผู้ที่มีบัตรผู้พิการทุกคนทั่วถึง 2 ล้านคน แม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 4. ให้ปรับระเบียบการกู้เงินกองทุนฯ ให้ผู้พิการกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ที่สำคัญคือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ 1 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 นั้น ขณะนี้บุคลากรของพรรคได้ช่วยกันคนละไม้ละมืออย่างเต็มที่ สิ่งใดที่สามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกฝ่ายระดมกำลังกันเต็มที่ พรรคประชาธิปัตย์ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนทุกคนเราจะก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน