นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เผยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการเรือโดยสาร ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID-19 ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า ยกระดับเข้มงวดมาตรการป้องกัน โดยมุ่งเน้นมาตรการ Social distancing การเว้นระยะห่างของผู้โดยสาร ให้ดำเนินการจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารให้มีระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

ขณะเดียวกันกรมเจ้าท่า ยังได้ดำเนินการมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ด้วยการออกประกาศกรมเจ้าท่าที่ 41/2563 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณจุดคัดกรองท่าเรือโดยสาร พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อโรค หากพบผู้มีความเสี่ยงให้ประสานงานส่งตัวโรงพยาบาลหรือสาธารณสุข จัดหาหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือทุกท่า เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนหากไม่มีความจำเป็นขอให้หยุดอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากต้องเดินทางขอให้ส่วมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกเจลล้างมือซึ่งในส่วนของเรือโดยสารยืนยันให้บริการตามปกติ