นายเทวัญ ลิปตภัญลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่มีข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่ประสานงานใน ศบค. ติดเชื้อโควิด -19 ว่า ส่วนตัวนั้นยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดทั้งหมด แต่เดิมทำเนียบรัฐบาลนั้นมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว และเมื่อเกิดเหตุนี้ขึ้นก็จะต้องมีการพิจารณาให้มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นให้มากกว่าเดิม โดยจะต้องมีการตรวจคัดกรองและอาจจะต้องมีการปรับลดจำนวนคนลง เหลือไว้แค่เท่าที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในการทำงาน

ทั้งนี้ นายเทวัญ กล่าวต่อว่า ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้น แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการกระทบกับการทำงานอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ในการทำงานจะต้องมีการระมัดระวังและป้องกันตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม