นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง พักหนี้ของลูกหนี้ทุกคน รวมไปถึงลูกหนี้ผู้ค้ำประกันที่ถูกดำเนินคดีอยู่ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะสิ้นสุดลงและสภาพเศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟู ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19กำลังระบาดส่งผลให้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้น ก่อให้เกิดการเลิกจ้างงาน และมีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นเรื่องลำบากอย่างยิ่งสำหรับลูกหนี้กยศ. ที่จะสามารถชำระหนี้ตามกำหนด ยังส่งผลให้อัตราการผิดนัดชำระสูงขึ้น

ทั้งนี้ นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า กองทุน กยศ. มีบทบาทในการช่วยเหลือ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสมควรยิ่งจะเป็นสิทธิและสวัสดิการของรัฐในการพัฒนาประชาชนไทยทุกคน การตัดสินใจให้ความช่วยเหลือด้วยการพักหนี้ในสภาวะเช่นนี้ จึงสมควรเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับการช่วยเหลือทางการเงินของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนในขณะนี้