จากการลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารปรุงสำเร็จ และข้าวราดแกงรวมทั้งร้านอาหารตามสั่ง ย่านราชพฤกษ์ ราคายังคงทรงตัวอยู่ที่ 35 ถึง 40 บาท โดยร้านค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการงดรับประทานอาหารที่ร้าน และให้ประชาชนสั่งซื้อกลับบ้านเท่านั้น

ทั้งนี้ จากการสอบถาม แม่ค้าและพ่อค้าส่วนใหญ่มองว่า ราคาวัตถุดิบช่วงนี้ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นถึงแผงละ 130 บาท รวมทั้งบางส่วนไม่มีจัดจำหน่ายในตลาดสด แต่ในช่วงนี้ยังไม่มีการปรับขึ้นราคา เนื่องจากเข้าใจผู้บริโภคในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด ทำให้ราคาสินค้าส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่รายได้ลดลงจึงไม่ปรับขึ้นราคา