นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า หน่วยงาน National Health Surveillance Agency (ANVISA) ของบราซิล ได้ประกาศกฎระเบียบการควบคุมและจำกัดการใช้รายการสารเติมแต่งสำหรับพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารและสารเคลือบโพลิเมอร์ ซึ่งไม่รวมถึงรายการสารเติมแต่ง เช่น สารที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเตรียมโพลิเมอร์จากมอนอเมอร์ สารปนเปื้อนจากวัตถุดิบที่ใช้หรือสารที่เกิดจากการรวมตัวหรือสลายตัวเนื่องจากการทำปฏิกิริยาในระหว่างกระบวนการผลิต และสารในวัสดุและสิ่งของที่สัมผัสอาหาร ซึ่งไม่ได้ถูกเติมระหว่างกระบวนการผลิต โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียด ให้ควบคุมและกำหนดค่าการแพร่กระจายจำเพาะ สำหรับสารเติมแต่ง มากกว่า 1,000 รายการ จำกัดการใช้กรดฟีนอล หรือ แอลกอฮอล์ สำหรับโลหะ 9 รายการ และจำกัดค่าการแพร่กระจายจำเพาะการใช้สารพาทาเลต และสารที่เติมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลดความแข็งในพลาสติกที่สัมผัสอาหารสำหรับเด็กอายุ 0 -3 ปี อีกจำนวน 5 รายการ

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของไทย ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2yjQ0wu หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการค้า โทร. 02-547-5095 สายด่วน 1385

]]>