นายถาวร เสนเนียม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (กลาง) ร่วมพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protection Equipment)  จาก ดร.จื้อกัง หลี่ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  จำกัด

(มหาชน)  โดยมีนายทวี เกศิสำอาง (ที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมท่าอากาศยานเป็นผู้รับมอบ โดยจะนำไปส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วประเทศได้สวมใส่เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) พร้อมที่จะเป็นสื่อกลาง ในการประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์และวัคซีน
รักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 กับประเทศไทย