นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดศูนย์ประชาธิปัตย์บริการกฎหมายสู้ภัยโควิด-19 ว่า ศูนย์นี้เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก บางคนต้องถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน เนื่องจากกิจการได้ปิดลงชั่วคราว หรือถึงขั้นถูกฟ้องคดีเหตุ เพราะมีปัญหาหนี้สิน รวมถึงการมีปัญหาในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของรัฐที่ประชาชนพึ่งมีพึ่งได้ บางรายมีหนี้สิน เมื่อไม่มีรายได้ ก็ต้องการประนอมหนี้หรือชะลอคดีไว้ก่อน และปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของพี่น้องประชาชนเช่นกัน

พรรคจึงได้ตั้งศูนย์บริการกฎหมายเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชน โดยตนเองจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะและมีทีมนักกฎหมายอีก 10 คน เพื่อให้คำปรึกษา การรับสิทธิ การเข้าถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ การประนอมหนี้ การหยุดงาน การเลิกจ้างการถูกฟ้องคดีต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในสภาวการณ์ในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รับฟังแลกเปลี่ยนทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่อสู้ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสามารถใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ทำการพรรค มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อดังนี้

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคเป็นหัวหน้าคณะทำงาน 091-401-7777,นายฌาณชนะ ศรีขวัญ รองหัวหน้าคณะทำงาน 095-458-2444,นายวรินทรณ์ หวานใจ คณะทำงาน
091-035-1115,นายวิเชียร สุขพันธุ์ คณะทำงาน 080-429-4770,นางสาวณิชาภัทร นุชพ่วง เลขานุการ 081-359-9292

มีเบอร์โทรศัพท์กลาง 02-828-1010 พร้อมทั้งมีแอพพลิเคชันไลน์ ให้ติดต่อเพื่อส่งข้อเท็จจริงและเอกสารได้
และทางwww.democrat.or.thหรือช่องทางE-mail : DPHCOVID-19@hotmail.com

Twitter: @ramatelawyer

IG : @ramatelawyer

ขณะเดียวกัน ขณะนี้ ไม่มีสิ่งใดจะดีไปกว่าการร่วมมือร่วมใจกันให้เฃผ่านช่วงสถานการณ์นี้ไปให้ได้ คนไทยทุกคนต้องสามัคคีมีวินัย การช่วยกันครั้งนี้ คือการช่วยชาติให้พ้นภัยจากไวรัสโควิด และพรรคขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ทุ่มเททำงานกันอย่างหนัก