ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้ประกาศปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นั้น ต่อมาที่ประชุมร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ  ได้ขอความร่วมมือให้ทุกธนาคารเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อหารือร่วมกัน ธนาคารออมสินพร้อมให้ความร่วมมือดังกล่าว จึงขอแจ้งเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ตามปกติ
ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือเพิ่มเติม โดยให้ทุกธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาในระหว่างวันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2563 แต่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้ยกเว้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกัน เพื่อใม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
“แม้ว่าวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 ธนาคารจะไม่เปิดให้บริการเปิดบัญชี แต่ธนาคารออมสินแต่ละสาขาจะมีการแจกบัตรคิวสำหรับการบริการเปิดบัญชีสำหรับวันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป ซึ่งจะจำกัดการเปิดบัญชี 50 ราย/วัน/สาขา ทั้งนี้จะประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน จึงขอความร่วมมือลูกค้าประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกัน” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด