ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 2548) พร้อมระบุในส่วนของรถโดยสารสาธารณะจะต้องจัดทำมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่าง เพื่อลดการกระจายของเชื่อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการสำรวจการให้บริการรถโดยสารสาธารณะของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ณ จุดให้บริการอนุสาวรีย์ฯ พบว่า ขสมก. ได้ปรับมาตรการ Social Distancing โดยเพิ่มระยะระหว่างที่นั่งให้ห่างขึ้น พร้อมติดสติ๊กเกอร์ “งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้ ” กำหนดจุดยืนบนพื้นรถโดยสาร เว้นระยะห่างกัน 1 เมตร และถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่อนุญาตให้ใช้บริการ

ทั้งนี้รถแบบ 35 ที่นั่งจะสามารถนั่งได้ 20 ที่ และยืนได้ไม่เกิน 10 คน และหากรถเต็มพนักงานจะขอความร่วมมือผู้โดยสารใช้บริการคันถัดไป พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารส่วมใสหน้ากากอนามัย ในการใช้บริการลดความเสี่ยง

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจรถเมล์ของ ขสมก. เส้นทางหนึ่ง พบว่า ก่อนขึ้นรถทางพนักงานมีการประกาศว่า ห้ามผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถ และให้นั่งเว้นระยะตามมาตรการ Social Distancing ซึ่งส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด