นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เปิดเผยว่า BLCP ตระหนักดีว่า บุคคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย จึงได้ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อสอนทำหน้ากากผ้าซักได้ พร้อมร่วมกับวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนมาบชลูด วิสาหกิจสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตลาดห้วยโป่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าชุมชนบ้านบน จิตอาสา อสม.เกาะกก และวิสาหกิจกลุ่มบริการซักอบรีดประมงเรือเล็กบ้านพยูน ซึ่งรวมกลุ่มกันได้ 25 คนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันผลิต “หน้ากากผ้าซักได้ ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม” โดยเริ่มผลิตตั้งแต่ 12 มีนาคม 2563 และขณะนี้ได้เริ่มทยอยนำหน้ากากผ้าที่ผลิตได้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดระยอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากผ้าในโรงพยาบาล

โดยบริษัทฯ จัดหาผ้าที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดย BTTG ประเทศอังกฤษ และ Unitika ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสั่งซื้อโดยตรงจาก บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด เป็นผ้าที่มีคุณสมบัติกรองได้ถึง 0.3 ไมครอน เป็นไมโครไฟเบอร์ เพิ่มการดักจับอนุภาค ผ้าเนื้อละเอียด น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี แห้งเร็ว และเป็น Clean Room Class 100 ซักได้ถึง 50 ครั้ง หน้ากากผ้าทุกชิ้น เมื่อตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว ได้ผ่านกรรมวิธีการอบที่อุณหภูมิ 60 องศา โดยวิสาหกิจกลุ่มบริการซักอบรีดประมงเรือเล็กบ้านพยูน พร้อมทั้งได้ดำเนินการแพ็คแยกชิ้นต่อชิ้น เพื่อส่งมอบต่อไป จึงมั่นใจได้ว่า หน้ากากผ้านี้มีความปลอดภัย สามารถนำมาใช้ได้จริง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการร่วมบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ BLCP หวังว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ลดลงในเร็ววัน