จากกรณีที่มีข่าวลือปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียประเด็น “ตลาดกุ้งมหาชัย” จะปิดตลาดตามประกาศพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและเคอร์ฟิว ซึ่งข่าวลือดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลจะประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในวันที่ 26 มี.ค.63 ส่งผลให้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นจำหน่าย อาจส่งผลให้เกิดปัญหากุ้งราคาตกเนื่องจากผลผลิตล้นตลาด

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่ากรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงกับตลาดกุ้งมหาชัย พบว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือ ตลาดยังเปิดจำหน่ายกุ้งปกติแต่มีการปรับเวลาเปิด – ปิดตลาด โดยข่าวลือดังกล่าวได้สร้างความกังวลและตื่นตระหนกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรบางรายเกรงว่าผลผลิตจะไม่มีตลาดรองรับจึงเร่งจับกุ้งขึ้นมาจำหน่ายก่อนระยะเวลาที่เหมาะสมและจะส่งผลให้เกิดสภาวะกุ้งราคาตกเนื่องจากผลผลิตล้นตลาด

ทั้งนี้ ข่าวลือที่มีการแชร์มาในช่องทางต่างๆ ว่ารัฐบาลจะมีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศเคอร์ฟิวที่อาจมีข้อกำหนดห้ามออกจากเคหะสถาน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวจะส่งผลต่อระยะเวลาในการขนส่งกุ้งมาขายในตลาด เนื่องจากตลาดขายกุ้งจะเริ่มเปิดขายในช่วงเวลา 23.00 น.– ช่วงเช้าจนกว่าสินค้าจะหมด เป็นต้นเหตุให้เกิดข่าวลือว่าตลาดกุ้งมหาชัยจะปิดตลาดตามประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งความจริง “พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ล่าสุดในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เบื้องต้นเป็นการขอความร่วมมือประชาชน ยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวหรือสั่งห้ามประชาชนออกจากเคหะสถาน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์ที่การสื่อสารเปราะบางเช่นนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดสื่อสารประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับข่าวลือที่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแน่ชัด เพราะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อันจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับภาคอุตสาหกรรมกุ้งตลอดสายการผลิตและส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เลวร้ายลงกว่าเดิม