นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ ปล่อยคาราวานรถธงฟ้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก หรือ รถพุ่มพวง จำนวน 200 คัน เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้มีสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงที่ต้องอยู่บ้านเพื่อลดการระบาดของโควิด-19
จากที่ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พบว่าประชาชน มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น จึงมีแผนจะจัดให้มีรถพุ่มพวงมากขึ้นรวมทั้งเปิดทางให้เอกชน เช่น ผู้ประกอบการตลาดสด เข้าร่วมโครงการเพียงแต่ต้องขายสินค้าราคาเป็นธรรมเพื่อกระจายสินค้าให้เข้าไปถึงชุมชนในช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้านป้องกันการระบาดเพิ่มของโควิด-19 ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการให้รถไปจุดใดเป็นพิเศษกระทรวงก็จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริง
โดยสินค้าที่จำหน่ายภายในรถพุ่มพวงนั้น เบื้องต้นจะมีรายการสินค้าสำคัญ 7 รายการที่ต้องมี เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เจลล้างมือ ร่วมกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆ