นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการหอการค้าไทย และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมถึงสมาชิกภาคธุรกิจ “ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ต้านภัย COVID – 19” ผ่านสภากาชาดไทย โดยเป็นการมอบเงินบริจาคและสิ่งของอุปโภค บริโภค รวมมูลค่า 26,964,088 บาท โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งการบริจาคนี้ เป็นการบริจาคเงิน เพื่อมอบให้กับ 7 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 2 ล้านบาท ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลบำราศนราดูร นอกจากนี้ จะมอบให้โรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือข่ายสภากาชาดไทยทั่วประเทศ

สำหรับสิ่งของอุปโภค บริโภคต่าง ๆ จะมอบให้โรงพยาบาลในเครือข่ายสภากาชาดไทยต่อไป