นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ถือเป็นเรื่องจำเป็นและตนเองยินดีให้ความร่วมมือ เพราะมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐบาลก่อนหน้านี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง จนส่งผลให้เชื้อไวรัสโควิด-19แพร่กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีมาตรการขั้นเด็ดขาดเช่นนี้คงรับมือไม่อยู่อย่างแน่นอน ซึ่งการที่นายกรัฐมนตรีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงทำให้เกิดเอกภาพในการสั่งการเหมื่อนที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาไปก่อนหน้านี้ และทุกคนต้องฟังคำสั่งจาก ศอฉ. หน่วยเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องสั่งการด้วยความชัดเจน เด็ดขาด หากต้องการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบต้องมอบอำนาจให้เด็ดขาด อย่ากุมอำนาจไว้คนเดียวเพราะฝ่ายปกครองจะไม่กล้าขยับตัว สุดท้ายจะขาดความต่อเนื่องและงานไม่ประสบผลสำเร็จ ตนหวังว่าการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในครั้งนี้ รัฐบาลจะกำหนดมาตรการต่างๆออกมาอย่างชัดเจน สิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนห้ามทำ และรัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนกับประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งนี้ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธากลับมาโดยเร็ว ตนและชาวดอนเมืองพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาทุกเรื่องอย่างเต็มที่ ขอเพียงนายกฯลองลงมาจากหอคอยงาช้างเพื่อสัมผัสกับปัญหาและฟังเสียงประชาชนสักครั้ง ตนเชื่อว่านายกฯจะพาคนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอน