นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัว ของคนจำนวนมาก เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง รวมถึง ขอความร่วมมือร้านอาหารต่างๆ จำกัดการให้บริการเฉพาะผู้ที่ซื้อกลับไปทานที่อื่น หรือใช้บริการพนักงานส่งอาหารเท่านั้น ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่มีการให้บริการส่งอาหารแบบฟู๊ดเดลิเวอรี่มียอดสั่งอาหารเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด อีกทั้ง ระบบดังกล่าวยังสอดรับกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลา ทำให้ระบบการให้บริการแบบฟู๊ดเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

โดยได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารของไทยให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าส่งเสริมให้เชื่อมโลกออฟไลน์และออนไลน์ (O2O) เข้าด้วยกัน เน้นทำการตลาดผ่านระบบฟู๊ดเดลิเวอรี่ควบคู่ไปกับการบริการที่ดีเยี่ยมภายในร้าน รวมทั้ง มีระบบการชำระเงินแบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้การบริการของผู้ประกอบการร้านอาหารของไทยครบวงจรมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เป็นการเพิ่มยอดขายและรายได้ให้แก่ธุรกิจในระยะยาว โดยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ทางกรมฯ จะเร่งดำเนินการทันที

โดยในเบื้องต้น กรมฯ เตรียมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารของไทยภายใต้โครงการ “Smart Restaurant 2020” โดยจะมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เน้นสร้างแบรนด์ การจัดการร้านอาหาร กลยุทธ์ธุรกิจเดลิเวอรี่ การทำการตลาดด้วยสื่อโซเชียลมีเดีย เทคโนโลยีสำหรับร้านอาหาร การจัดการสต็อก/เมนูพื้นฐาน และการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเบื้องต้น

ปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร จำนวนทั้งสิ้น 15,260 ราย ทุนจดทะเบียนรวมกว่า 106,461 ล้านบาท โดยในปี 2563 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ มีผู้จดทะเบียนธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ทั้งสิ้น 416 ราย ทุนจดทะเบียนกว่า 850 ล้านบาท