นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ปปช.) เผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการกักตุนหน้ากากอนามัย ว่า ภายหลังจากได้รับฟังคำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกรรมาธิการได้มีการเชิญทนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ เข้าให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบการกักตุนหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นายธีรัจชัยกล่าวต่อว่า ในคำชี้แจงที่คณะกรรมาธิการได้มานั้น พบว่าข้อมูลการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยภายในประเทศที่มีกำลังผลิตของกรมการค้าภายใน และกรมศุลกากรมีตัวเลขที่ไม่ตรงกันเลยซึ่งมีความคลาดเคลื่อนกันจำนวนมาก ทั้งนี้กรรมาธิการจึงได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งคณะกรรมการควบคุมราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอำนาจในการควบคุมการแบ่งจ่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งมีข้อสงสัยว่าก่อนหน้าที่จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานั้นหน้ากากอนามัยยังไม่ขาดตลาดเหมือนเช่นตอนนี้ ทั้งยังมีในส่วนของการเร่งส่งออกหน้ากากอนามัยในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศว่า มีการระบาดของเชื้อไว้รัสเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น จึงอยากจะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงจำนวนตัวเลขในการผลิต และการส่งออกให้มีความชัดเจนและโปร่งใสแก่ประชาชนและหาทางแก้ไขโดยเร็ว