นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขตบางกะปิ-วังทองหลาง (แขวงพลับพลา) และ เลขาธิการกลุ่มเพื่อไทยพลัส ได้ปูพรมจัดหน่วยเฉพาะกิจออกให้บริการพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชนในพื้นที่เขตบางกะปิ-วังทองหลาง (แขวงพลับพลา) เน้นให้บริการในพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุ และเด็กก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ต่อด้วยตลาด วัด มัสยิด โรงเรียน สถานที่ทำการชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก และ ศูนย์ผู้สูงวัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ สำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่ใช้ฉีดพ่นนั้นเป็นน้ำยา Evosan-Q15 ซึ่งตรงตามตามหลักสาธารณสุขทุกประการ มีเลข วอส. อย่างถูกต้อง โดยมีคุณลักษณะสามารถฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราได้หมด และมีคุณลักษณะที่ดีกว่าแอลกอฮอล์

โดย นายตรีรัตน์ กล่าวถึงการออกหน่วยเฉพาะกิจให้บริการพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ ว่า ถึงแม้ว่าบางสถานที่จะได้รับการฆ่าเชื้อโควิด-19 แล้ว แต่ประชาชนต้องอย่าประมาท โดยตนเองยังต้องขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการในการลดการแพร่กระจายเชื้อดังต่อไปนี้
1.ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านโดยไม่ถอด
2.หมั่นล้างมือ
3.พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดกระเป๋า
4. เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตรเสมอ

ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พบว่าสถานที่ของตนมีความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และต้องการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง สามารถแจ้งขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยบางกะปิ