นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าตามที่มีสมาชิกได้เสนอให้เลื่อนการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยสามัญออกไปก่อนนั้น โดยย้ำว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นจะต้องเปิดสมัยประชุมตามกรอบเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติคือวันที่22 เดือนพฤษภาคมนี้ โดยไม่มีการเลื่อนอย่างแน่นอน และหลังเปิดสมัยประชุมจะต้องมีการนัดประชุมภายใน 10 วันตามที่กฎหมายกำหนด แต่หากสถานการณ์โควิด-19 ยังระบาดยังรุนแรงอยู่ ประธานสภาผู้แทนราษฏรก็อาจจะสั่งให้เลื่อนการประชุมสภาไปก่อน หรือหากจำเป็นต้องมีการประชุมก็อาจจะมีมาตรการ Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม หรืออาจจะเป็นการจัดห้องประชุมขนาดเล็กแล้วใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนแทน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการให้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรศึกษาแนวทางการประชุมที่เหมาะสมที่สุด

และวันนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เริ่มให้เจ้าหน้าที่สภาฯ ทำงานที่บ้าน หรือ Work from home เป็นวันแรก 50 % โดยสลับกันมา ไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 จากนั้นจึงจะมีการพิจารณาถึงสถานการณ์อีกครั้ง