คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา หรือ กร.โดยมีนายชวน หลีกภัยประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุม ได้มีการหารือถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19

โดยนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่า ที่ประชุม กร. เห็นชอบใน 5 มาตรการ และสามารถดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คือไม่อนุญาต ให้ข้าราชการรัฐสภาเดินทางไปต่างประเทศ หรืออนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ สั่งให้เจ้าหน้าที่หยุดราชการเป็นเวลา 14 วัน สำหรับคนที่ไปต่างกลับมาแล้ว หรือ กรณีพบบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน หรือกรณีบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง ไปติดต่อหรือใกล้ชิดกับคนที่มีเชื้อโควิด-19 ให้ส่วนราชการพิจารณาเลื่อนการจัดอบรม การจัดประชุม หรือการเชิญบุคคล จากต่างประเทศมาประชุมสัมมนา การให้ส่วนราชการ สังกัดรัฐสภากำหนดมาตรการในการป้องกัน การติดเชื้อสำหรับบุคคลภายนอก เช่นให้ดูแลเรื่องพนักงานทำความสะอาด คนที่จะเข้ามาในพื้นที่สภา คนที่รับงานก่อสร้างอาคารรัฐสภา ให้มีมาตรการ ดูแลอย่างเข้มงวด และให้ส่วนราชการเฝ้าระวังอาการการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด จัดมาตรการรักษาความสะอาด เฝ้าคัดกรองตรวจอุณหภูมิ ตรวจร่างกาย จัดให้มีอุปกรณ์ล้างมือ ภายในจุดต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ลานจอดรถจนถึงห้องประชุม และนอกจากนี้ยังอนุญาตให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กำหนดแนวทางให้ข้าราชการสภาปฏิบัติงาน ภายใน ณ ที่พักอาศัย (Work from home)โดยให้ยึดหลักตามแนวทางของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีการหารือกันในรายละเอียดอีกครั้ง

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอีกว่า ในส่วนของข้าราชการสภาที่ทำงานที่บ้าน จะต้องมีการรายงานถึงการทำงานอย่างต่อเนื่อง และห้ามเดินทางไปต่างจังหวัด หากทราบว่าใครหนีไปเที่ยวถือว่าผิดวินัย เพราะตามนโยบายคือให้กักตัวเองอยู่กับบ้านทำงานที่บ้าน