นายวิทยา เปรมจิตร์ นายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน รถโดยสารร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าล่าสุดผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คนไม่ออกจากบ้าน มีการทำงานที่บ้านแทน นักเรียนปิดเทอม กทม. ประกาศปิดพื้นที่เสี่ยง ทำให้วันนี้มีคนใช้บริการน้อยมาก รายได้ต่อวันลดลงจาก 4,000 บาท เหลือ 1,000 บาท หรือบางเส้นทางอาจน้อยกว่านี้ และบางส่วนได้หยุดการเดินรถแล้วกว่าร้อยละ 50

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวให้สมาชิกส่งข้อมูลถึงผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มาในช่องทางไลน์แทนการประชุม และหากได้ข้อมูลที่เพียงพอจะนำส่งให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา

นอกจากนี้ หากรัฐบาลไม่เร่งมาตรการออกมาดูแลผู้ประกอบการ คาดว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์อาจมีการหยุดเดินรถมากกว่าปัจจุบันหรือต้องหยุดเดินรถทั้งหมด