(24 มี.ค. 63) ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เวลา 09.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบชุด PPE จากสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน จำนวน 500 ชุด เพื่อให้สำนักอนามัยนำไปใช้ในการสอบสวนโรคผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโควิด-19โดยสำนักอนามัยจะนำไปส่งต่อให้ทีมสอบสวนโรคของกองควบคุมโรค และแพทย์ พยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ชุด PPE เป็นชุดป้องกันการติดเชื้อที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องสวมใส่ในการปฏิบัติงานสอบสวนโรค ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเมื่อใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อซึ่งต้องทิ้งทำลาย ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก