ตามที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในเขตปริมณฑลและจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 -12 เมษายน 2563 โดยรวมถึงห้างสรรพสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น

ธนาคารกรุงไทย จึงขอปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราว จำนวน 41 แห่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยลูกค้าสามารถใช้บริการที่สาขาต่างๆนอกห้างสรรพสินค้าที่ยังคงเปิดให้บริการ หรือผ่านบริการ Krungthai NEXT ที่สะดวกและปลอดภัย

สำหรับสาขาที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น ห้างเทสโก้โลตัส และบิ๊กซี ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ลูกค้าสามารถค้นหาที่ตั้งของสาขาได้ทางเว็บไซต์ https://krungthai.com/th/contact-us/ktb-location หรือสอบถามที่ กรุงไทย Contact Center โทร. 02 111 1111

ธนาคารขอส่งความห่วงใยมายังลูกค้าและประชาชน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ และผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน